LÄNKAR
Stacks Image 38
Gemensam webbplats för Eskilstunas arkiv, bibliotek och museer med fotografier, föremål och annat i olika databaser.
I arkiven finns information (mötesprotokoll, brev, kartor, ritningar m m) från kommunala myndigheter, föreningar och personer.
Bevarar och vårdar föreningsarkiven i länet.
En fristående stiftelse med den svenska staten som förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet.
CfA är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona och den ideella föreningen CfA.
HandikappHistoriska föreningen är öppen för alla handikapphistoriskt intresserade, både enskilda och organisationer.